OFERTA ALFA & OMEGA

KSIĘGI HANDLOWE

To najbardziej złożona forma ewidencji. Do prowadzenia ewidencji księgowej w formie pełnej księgowości zobowiązane są spółki handlowe (np. spółki kapitałowe jak: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna bez względu na wielkość przychodów). Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości dotyczy także osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro.

Pełna rachunkowość oznacza dla przedsiębiorcy większą ilość obowiązków, niż ma to miejsce w przypadku uproszczonych form księgowości: prowadzenie dodatkowej ewidencji, sporządzanie sprawozdań finansowych.

Nasza oferta obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • opracowywanie i wdrażanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych,
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji  VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych),
 • sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu.
KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH (EWIDENCJA PRZYCHODÓW)
KARTA PODATKOWA
KADRY, PŁACE, ZUS
DORADZTWO BIZNESOWE

© 2019 Alfa & Omega Mobilne Biuro Rachunkowe All Rights Reserved. Designed By 1 Piksel